Sign In
 

 Liên Kết Website

 
 

 Thông báo về hoạt động đo lường

 
Kiểm định cột đo xăng để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in ... (10/05/2018)
Ngày 12/03/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai gửi công văn số 408/SKHCN-TĐC về vấn đề kiểm định lại cột đo xăng để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu đến các doanh nghiệp k... Xem tiếp...
Kiểm đinh cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định thiết bị in ... (01/04/2018)
Ngày 05 tháng 02 năm 2018 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành văn bản số 314/TĐC-ĐL về việc Kiểm đinh cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định thiết bị in hóa đơn chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH ĐỒNG NAI
Trụ Sở: BN1-42, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Tel: 02513.686618   Fax: 0613.823165  Website: www.tdc-dongnai.gov.vn - Email:tbtdongnai@tbtvn.org

Chưa có thông tin