Sign In
 

 Video

 
 • VINH DANH BKT NHÂN NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10
 • Bộ Khoa học và Công nghệ chú trọng phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch
 • Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • NSCL Cải thiện môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành Những lợi ích của doanh nghiệp WEB
 • Tọa đàm Vai trò của Mã số mã vạch trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Dán tem truy xuất nguồn gốc - Phóng sự cafe sáng VTV3
 • Gỡ nút thắt đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành
 • CPTPP - Những lưu ý cho doanh nghiệp
 • Kiểm tra chuyên ngành: Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm
 • Thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
 • Thư viện video
   

   hình ảnh hoạt động

   
   

   Liên Kết Website

   
   

   Nội dung

   
  Triển khai Kế hoạch số 1113/KH-SKHCN về việc Điều tra, khảo sát tình hình xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý đo lường trong doanh nghiệp trên tỉnh Đồng Nai trong năm 2020 Cập nhật 07-01-2021 07:59
  Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Sau đây gọi tắc là (Đề án 996). Đồng thời để thực hiện Đề án 996 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
   

  ​         Theo Đề án 996 của Thủ tướng hoạt động đo lường cần phải đổi mới và được kỳ vọng sẽ đưa hoạt động đo lường lên một tầm cao mới, khẳng định vị trí và trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Trong đó, đề án 996 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt vào ngày 10/8/2018 là một nỗ lực nhằm đổi mới hoạt động đo lường cho doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của đề án nhằm phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội cho hoạt động đo lường; xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực do lường,...

  Để thực hiện đề án, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện triển khai Đề án 996; quyết định phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường; quyết định ban hành tiêu chuẩn quốc gia Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường.

  Với mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường tỉnh Đồng Nai theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; Tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp. Ngày 25 tháng 9 năm 2019 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 10979/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 “ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Ngày 25 tháng 6 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 1113/KH-SKHCN về việc Điều tra, khảo sát tình hình xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý đo lường trong doanh nghiệp theo Kế hoạch số 10979/KH-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai trong năm 2020. Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị đầu mối thực hiện triển khai nhiệm vụ.

  Mục tiêu của Kế hoạch là đổi mới tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, sâu rộng về chính sách, pháp luật, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động đo lường tại doanh nghiệp tại địa phương.

  Hoàn thiện, nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường địa phương đồng bộ, phù hợp theo định hướng và mục tiêu đến năm 2030 của Đề án.

   Qua đó, kịp thời kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới trong hoạt động đo lường phù hợp hoặc có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

  Thông qua hoạt động điều tra nhằm đánh giá thực trạng tình hình thực thi pháp luật trong công tác quản lý đo lường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          Việc điều tra, khảo sát phải xác định cụ thể nội dung, đối tượng, biện pháp trong các lĩnh vực khảo sát, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện.

          Điều tra, khảo sát được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng nội dung, không gây phiền hà, trở ngại cho cơ quan, đơn vị, cá nhân được khảo sát, ly ý kiến.

          Việc khảo sát thông qua hình thức phát hành phiếu khảo sát gửi đến các tổ chức, doanh nghiệp được lựa chọn khảo sát. Đồng thời, thông qua các hội nghị tổ chức lấy ý kiến hoặc lồng ghép tại các hội nghị, hội thảo hoặc trực tiếp khảo sát tại các doanh nghiệp, tổ chức được lựa chọn.

  Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trong hoạt động công nghiệp có từ 100 lao động trở lên thuộc danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019.

  Xem chi tiết Kế hoạch điều tra, khảo sát tại đây.10979_KH_UBND_25.09.2019.pdf10979_KH_UBND_25.09.2019.pdf 

  Minh Hải-Chi cục ​TĐC Đồng Nai

   
  Các tin đã đăng ngày
  Select a date from the calendar.
   

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

  CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  Trụ Sở: BN1-42, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
  Tel: 02513.686618   Fax: 0613.823165  Website: www.tdc-dongnai.gov.vn - Email:tbtdongnai@tbtvn.org

  Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Chi cục trưởng

  Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 12/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông cấp

  Chưa có thông tin