Sign In
 

 Liên Kết Website

 
 

 Video

 
 • VINH DANH BKT NHÂN NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10
 • Bộ Khoa học và Công nghệ chú trọng phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch
 • Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • NSCL Cải thiện môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành Những lợi ích của doanh nghiệp WEB
 • Tọa đàm Vai trò của Mã số mã vạch trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Dán tem truy xuất nguồn gốc - Phóng sự cafe sáng VTV3
 • Gỡ nút thắt đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành
 • CPTPP - Những lưu ý cho doanh nghiệp
 • Kiểm tra chuyên ngành: Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm
 • Thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
 • Thư viện video
   

   Ảnh hoạt động

   
   

   Nội dung tin

   
  KẾT QUẢ KIỂM TRA ISO HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020 Cập nhật 24-12-2020 05:03
  Thực hiện Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2020 cụ thể như sau:
   

  - Kiểm tra trực tiếp tại 10 đơn vị: từ ngày 07-11/12/2020

  - Kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo: các đơn vị còn lại

  Qua kiểm tra các báo cáo cũng như kiểm tra thực tế tại các cơ quan đơn vị cho thấy 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo ISO 9001:2015 đúng quy định:

  - Các cơ quan áp dụng HTQLCL đã chủ động trong việc tích hợp áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với xử lý thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm Egov từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khâu trả kết quả cho tổ chức, công dân trong quá trình xử lý công việc theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị và đạt đươc nhiều kết quả tích cực;

  - Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng hệ thống tài liệu theo đúng mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019, thực hiện và duy trì: sổ tay chất lượng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình bắt buộc, các quy trình tác nghiệp có liên quan, và được thực hiện ở hầu hết các phòng, ban, đơn vị liên quan để thực hiện. Tuy nhiên, còn một số cơ quan, đơn vị trong Quy trình kiểm soát tài liệu chưa quy định rõ việc kiểm soát tài liệu bên ngoài, tài liệu nội bộ, việc lập danh mục tài liệu chưa rõ ràng, còn thiếu các biểu mẫu cần thiết trong quy trình giải quyết công việc;

  - Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và áp dụng HTQLCL đối tất cả các phòng ban, đơn vị trực thuộc; 100% thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được xây dựng thành các quy trình theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Khi có sự thay đổi, bổ sung thủ tục hành chính các cơ quan, đơn vị đã cập nhật vào quy trình giải quyết công việc.

  - Trong quá trình thực hiện xây dựng HTQLCL theo ISO 9001:2015, tất cả các cơ quan, đơn vị đã chủ động cử cán bộ tham gia khóa đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. Đồng thời thực hiện thuê đơn vị tư vấn phối hợp để đảm bảo công tác xây dựng đúng theo quy định của tiêu chuẩn;

  - Qua việc kiểm tra thực tế cho thấy các cơ quan, đơn vị đã có quy trình rõ ràng, hướng dẫn thực hiện các bước công việc cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, các biểu mẫu tương đối đầy đủ. Bên cạnh việc xây dựng quy trình cho các TTHC thuộc thẩm quyền, các đơn vị còn tiến hành xây dựng các quy trình xử lý công việc nội bộ. Tuy nhiên, một số cơ quan quy trình xử lý công việc nội bộ còn được xây dựng chung chung, chưa có hướng dẫn cụ thể để giải quyết công việc, thời gian xử lý từng bước công việc chưa chi tiết. Một số biểu mẫu còn thiếu, hoặc việc lưu giữ hồ sơ giải quyết chưa thực hiện đúng quy trình;

  - Các cơ quan đều thực hiện xem xét, đánh giá sự không phù hợp và tiến hành khắc phục. Tuy nhiên việc khắc phục ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, chủ yếu dưới hình thức nhắc nhở. Các cơ quan chưa có sự phân định rõ giữa hành động khắc phục và hành động sửa chữa các điểm không phù hợp;

  - Phần lớn các cơ quan hiện nay đều đang áp dụng nhiều phần mềm xử lý công việc tiên tiến, kết hợp với việc tuân thủ các điều khoản của tiêu chuẩn ISO, giúp cho việc xử lý công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, minh bạch và rõ ràng hơn.

  Bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số hạn chế còn tồn tại và đã đề nghị các cơ quan, đơn vị nhanh chóng có hành đồng khắc phục:

  - Một số cơ quan, đơn vị gửi báo cáo còn chậm trễ, chưa đầy đủ, gây khó khăn cho tổng hợp, báo cáo của Đoàn kiểm tra;

  - Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại một số cơ quan, đơn vị chưa gắn kết tốt với hoạt động cải cách hành chính, các quy trình xử lý công việc trong hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng riêng với bộ thủ tục hành chính nên dẫn đến việc một số cơ quan, đơn vị còn nặng nề, hình thức, hiệu quả áp dụng chưa cao;

  - Các văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi, trong khi công tác cập nhật danh mục tài liệu bên ngoài còn chưa đầy đủ, chưa thực hiện sửa đổi ngay trong hệ thống tài liệu ISO, dẫn đến xuất hiện sự khác biết về quy định giữa các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành với quy trình ISO;

  - Một số cơ quan, đơn vị vẫn giữ nguyên bộ quy trình hệ thống quản lý chất lượng từ khi tư vấn hướng dẫn xây dựng và không thực hiện cải tiến hay cập nhật sử đổi cho phù hợp với thực tế hiện tại của cơ quan, đơn vị;

  - Tại một số cơ quan, việc lưu hồ sơ chưa thực sự khoa học, dẫn đến việc truy suất còn khó khăn. Ngoài ra, việc lưu hồ sơ giải quyết công việc không theo trình tự thực hiện nên lúc cần mới đi tìm dẫn đến việc mất rất nhiều thời gian;

  - Việc tổ chức đánh giá nội bộ chưa đầu tư sâu, tại một số đơn vị còn mang tính hình thức, việc ghi chép trong thời gian đánh giá không thực tế, sát xao, dẫn đến kết quả đánh giá chưa phản ánh hết những nội dung đã thực hiện. Một số cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá nhưng chưa đúng quy trình, cụ thể: chưa thực hiện đánh giá chéo, việc phát hiện và khắc phục những điểm không phù hợp sau đánh giá nội bộ chưa thực hiện tốt, chưa thực hiện họp xem xét lãnh đạo sau cuộc đánh giá nội bộ;

  - Việc thực hiện đo lường thỏa mãn của khách hàng chưa được quan tâm nhiều, còn mang tính hình thức, chưa đánh giá, phản ánh đúng thực chất, đây là tình trạng phổ biến tại hầu hết các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng;

  - Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp về phạm vi áp dụng của hệ thống.

  Thông qua việc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị nhanh chóng khắc phục các điểm yếu, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể các đơn vị tiếp tục triển khai ISO hành chính công gắn liền với CCHC trên mọi lĩnh vực; quan tâm thực hiện các nội dung văn bản pháp luật về CCHC, nâng cao vai trò cán bộ cơ sở, sử dụng phần mềm CNTT theo đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn, từ đó đẩy mạnh công tác CCHC của tỉnh trong những năm tiếp theo./.

                                                                            Khánh Linh.

  Các tin đã đăng ngày
  Select a date from the calendar.
   

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

  CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  Trụ Sở: BN1-42, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
  Tel: 02513.686618   Fax: 0613.823165  Website: www.tdc-dongnai.gov.vn - Email:tbtdongnai@tbtvn.org

  Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Chi cục trưởng

  Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 12/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông cấp

  Chưa có thông tin