Sign In
 

 Liên Kết Website

 
 

 Video

 
 • VINH DANH BKT NHÂN NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10
 • Bộ Khoa học và Công nghệ chú trọng phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch
 • Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • NSCL Cải thiện môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành Những lợi ích của doanh nghiệp WEB
 • Tọa đàm Vai trò của Mã số mã vạch trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Dán tem truy xuất nguồn gốc - Phóng sự cafe sáng VTV3
 • Gỡ nút thắt đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành
 • CPTPP - Những lưu ý cho doanh nghiệp
 • Kiểm tra chuyên ngành: Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm
 • Thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
 • Thư viện video
   

   Ảnh hoạt động

   
   

   Nội dung tin

   
  Kinh phí chuyển đổi và kiểm tra việc chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Cập nhật 26-07-2020 07:12
  Ngày 19/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 13383/KH-UBND về việc thực hiện xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2020; Quyết định 3758/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dụng, áp dung, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ, quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020.
   

  UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hai văn bản trên và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Theo đó, kinh phí khi thực hiện chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 được thực hiện như sau:

  Đối với cơ quan, tố chức lần đầu xây dựng, áp dụng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Áp dụng theo nội dung chi và mức chi quy định cho đơn vị thực hiện xây dựng, áp dụng  hệ thống quản lý chất lượng lần đầu tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 116/2015/TT-BTC).

  Đối với các cơ quan, tổ chức chuyển đổi áp dụng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, thực hiện theo các nội dung sau:

  a) Hoạt động đào tạo để thực hiện việc chuyển đổi: đề nghị áp dụng theo quy định lại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  b) Hoạt động liên quan đến đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật dụng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện đánh giá nội bộ, cải tiến dụng hệ thống quản lý chất lượng: đề nghị áp dụng theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 116 /2015/TT-BTC.

  Nguồn kinh phí thực hiện việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi dụng hệ thống quản lý chất lượng lấy từ nguồn sự nghiệp Khoa học và Công nghê năm 2020. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC.

  Đối với công tác kiểm tra việc xây dựng, áp dung, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thực hiện như sau:

  Các đơn vị gửi báo cáo kết quả chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 về Sở Khoa học và Công nghệ trước 15/11/2020. Sau đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 10 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Tài chính; Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch; Ban quản lý các Khu công nghiệp; Sở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông; UBND huyện Vĩnh Cửu; UBND huyện Long Thành; UBND huyện Tân Phú; UBND huyện Định Quán. Đồng thời tiến hành kiểm tra qua báo cáo đối với 22 đơn vị còn lại

  Nội dung báo cáo và kiểm tra sẽ bao gồm các nội dung:

  1.      Quyết định công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

  2.      Số lượng Quy trình theo Quyết định HTQLCL

  3.      Số lượng thủ tục hành chính có sự cải tiến trong năm 2019 (ngày thực hiện, biểu mẫu, hồ sơ)

  4.      Số lượng cải tiến đối với HTQLCL trong năm 2019

  5.      Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019

  6.      Kết quả đánh giá nội bộ năm 2019

  7.      Kết quả xem xét của lãnh đạo năm 2019

  8.      Số lượng sản phẩm không phù hợp

  9.      Số điểm không phù hợp và kết quả thực hiện hành động khắc phục

  10. Kết quả thực hiện các quy trình xử lý thủ tục hành chín của đơn vị: số hồ sơ giải quyết đúng thời hạn, sớm hơn thời hạn, trễ hạn (có phân tích nguyên nhân), thống kê phòng ban giải quyết đúng hạn, trễ hạn, sớm hơn thời gian theo nhiệm vụ được phân công trong từng quy trình xử lý công việc.

  11. Kết quả khảo sát sự thỏa mãn của tổ chức, công dân đối với công tác giải quyết các thủ tục hành chính của đơn vị (đính kèm theo báo cáo kết quả tổng hợp)

  12. Hoạt động lưu trữ hồ sơ, cập nhật tài liệu

  13. Hoạt động áp dụng văn phòng điện tử hay phần mềm một cửa kết hợp với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị hiện nay như thế nào? (các quá trình xử lý công việc được thực hiện và kiểm soát dựa vào hồ sơ dưới dạng giấy hay được tích hợp theo dõi xử lý trên hệ thống điện tử. Nếu đã có sự tích hợp thì có thuận tiện trong việc giải quyết các quy trình hay không? Liệt kê tên phần mềm, các quy trình được tích hợp)

  14. Chất lượng, hiệu quả của các hoạt động tác nghiệp, nghiệp vụ: (Hoạt động tác nghiệp đơn giản hơn hay phức tạp, phải qua nhiều phòng ban không cần thiết hoặc chưa hợp lý?)

  15. Thời gian giải quyết các yêu cầu của người dân, tổ chức có liên quan (Có nhanh chóng hơn? Có phù hợp với cơ chế một cửa không?)

                                                                 Khánh Linh

  Các tin đã đăng ngày
  Select a date from the calendar.
   

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

  CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  Trụ Sở: BN1-42, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
  Tel: 02513.686618   Fax: 0613.823165  Website: www.tdc-dongnai.gov.vn - Email:tbtdongnai@tbtvn.org

  Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Chi cục trưởng

  Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 12/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông cấp

  Chưa có thông tin